Vybrané body z propozic Národního finále

Přinášíme některé vybrané důležité body z propozic ČBF k pořádání Národního finále České republiky mladších minižaček sezóny 2017/2018.

II.1 Přihlášky družstev: Družstva posílají přihlášky na adresu organizačního pracovníka NF (P.Fleisig@seznam.cz) a v kopii ČAMB (petrcenek@seznam.cz) do  9.4.2018

IV. Předpis: Hraje se podle Pravidel minibasketbalu platných od 1.9. 2013.
Národní finále v minibasketbalu jsou mistrovské soutěže podle SŘB, čl. 3, odst. 2, odrážky 1-3 a vztahuje se na ně SŘB. Družstvo uvedené v Rozpise NF a rozlosování jako první má povinnost nastoupit v bílých / světlých / dresech, družstvo uvedené jako 2. nastupuje v tmavých dresech, pokud nedojde k dohodě družstev.

V.1. Náležitosti družstev: Družstva startují na jednu soupisku pro sezónu 2017/2018 potvrzenou oblastním pracovištěm ČBF. Startovat mohou všichni hráči/hráčky uvedení na soupisce družstva, kteří jsou k datu soutěže registrováni za oddíl nebo do něj mají pro sezónu 2017/2018 povoleno hostování.
Při prezentaci družstev vybere pořadatel od účastníků turnaje:
a) cestovní pasy nebo občansképrůkazy, případně originály či úředně ověřené kopie rodných listů všech hráčů/hráček,
b) soupisku družstva potvrzenou oblastním pracovištěm ČBF
a předloží je k nahlédnutí delegátovi ČAMB. Kontrolu náležitostí na NF U11 a NF U12 provede delegát ČAMB před prvním utkáním družstva v turnaji. V případě zjištění startu staršího hráče/hráčky je udělena oddílu pokuta 1200,- Kč a je okamžitě vyloučen z NF/F.

VI. Hrací doba, výška košů, míče: Hrací doba je 4x8 minut čistého času, přestávky mezi čtvrtinami jsou 2 minuty, mezi druhou a třetí čtvrtinou 10 minut. V případě nerozhodného výsledku v normální hrací době se utkání prodlužuje vždy o 5 minut až do konečného rozhodnutí. Hraje se s míčem č. 5 na koše umístěné ve výšce 260 cm.

Družstva jsou povinna mít dvě barevně odlišné sady dresů (světlé a tmavé) a nastupovat k zápasům v jednotných dresech (tílka a trenky).

VII. Námitky a protesty: viz čl. 40 Soutěžního řádu basketbalu. Musí být podány písemně do 60 minut po skončení utkání s vkladem 500 Kč. Soutěžní komise rozhodne na místě.

XI.2. Zajištění noclehů: Pro družstva zajišťuje pořadatel noclehy na základě požadavku uplatněného nejpozději 10 dnů předem.

 

Hlavní partneři Národního finále

PEAK           basketking.cz

Partneři Národního finále

BK Klatovy
Voříškova 715
339 01, Klatovy 3
IČ: 22850490
č.ú.: 241338205/0300 ČSOB Klatovy
www.basketbal-klatovy.cz
BK.Klatovy@seznam.cz
©2013 BK Klatovy