Combating with Hazards Through Olympic Values

Istanbul, Turecko
27. - 31. října 2021

Cíl projektu

Vzdělávat mladé sportovce, aby se chránili před zdravotními a bezpečnostními riziky tím, že jim poskytneme prostor k maplnění olympijských hodnot a sportovní etiky prostřednictvím basketbalu.

Konkrétní cíle

  • Oslovit co nejvíce mladých sportovců, aby se olympijské hodnoty staly základními principy jejich života.
  • Dát šanci mladým lidem stát se vzory pro další generace prostřednictvím sportovních a vzdělávacích aktivit.
  • Vytvořit systém školení pro sportovní trenéry a učitele tělesné výchovy, založených na olympijských hodnotách, aby se více zaměřili na hodnotově orientované sportovní aktivity.
  • Podporovat kontakty, výměnu informací a komunikaci mezi nevládními organizacemi, občanskými sdruženími, sportovními kluby, sportovními organizacemi, veřejnými institucemi.

Účastníci projektu

Turkish Sports Foundation (Turecka)

koordinátor projektu

BK Klatovy (Česká republika)

partner projektu

Bayrampaşa Youth and Sports Club (Turecko)

partner projektu

European Outsourcing Institute Foundation (Polsko)

partner projektu

Siauliai Juliaus Janonio Gymnasium (Litva)

partner projektu

Informace k jednotlivým částem projektu najdete zde:

LA1 Fact Finding Conferences / Zjišťovací konference

LA2 Local Sport Activities / Lokální sportovní aktivity

LA3 Awereness Campaigns / Osvětové kampaně

LA4 Dissemination Seminars / Semináře rozšiřující podvědomí

TSF Administrative Meetings / Administrativní schůzky