BK KLATOVY SOUČÁSTÍ VELKÉ SHOW !

Jindřich Svojanovský, 31.8.2022

Život už je takový, že vždy něco dříve či později skončí a naopak zase něco nového začíná. Myslím, že se tomu říká koloběh života.

Změna zasáhla v posledních týdnech u nás v Klatovech výstavní a určitě i prosperující areál  AUTONEJDL na západním konci města. Ten přešel pod nového majitele, kterým se stala společnost AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER, s.r.o., která má vedle Klatov své provozovny i v Plzni a  Horšovském Týně.

Tradice ale zůstala.

I letos připravilo nové vedení firmy pro klatovskou veřejnost velkou AUTOSHOW, na které se v bohatém programu dostane nejen na představení vozů, které tvoří nabídku klatovské pobočky, ale na pódiu v areálu společnosti se představí i několik vybraných subjektů, které seznámí přítomné se svojí činností. A protože je  všeobecně známo, že Klatovy jsou městem zaslíbeným basketbalu, nemůže v programu Autoshow chybět prezentace BK Klatovy, jako jediného zástupce sportovních klubů z Klatov.

Proto vás tímto zveme na pátek 2.9. do areálu Autocentrum Jan Šmucler s informací, že prezentace činnosti našeho basketbalového klubu je plánována na cca 13:40. Co bude jejím obsahem zatím neprozradíme, rozhodně se ale nikdo z přítomných nebude nudit.

Rád bych na závěr této informace vyslovil jménem BK Klatovy i osobně jménem svým velké poděkování dnes již bývalým vlastníkům areálu a všem zaměstnancům, se kterými jsme se jako basketbalisté setkávali v rámci vzájemné spolupráce, která velice pomáhala rozvoji klatovského basketbalu v posledním desetiletí. Věřím, že v obdobné spolupráci, v zájmu obou smluvních stran, budeme pokračovat i v budoucnosti.