DĚTI RÁDY SOUTĚŽÍ – NÁŠ KLUB JIM JDE VSTŘÍC !

Jindřich Svojanovský, 26.1.2023

Jistě není nijak nutné vysvětlovat, že soutěživost je jednou z výrazných vlastností dětí. Není tomu tak dávno, kdy v rámci projektu „Basketbal do škol“ soutěžily, pod patronací sekce mládeže České basketbalová federace a za spolupráce s vedoucími školních basketbalových kroužků, děti z I.stupně základních škol z celé České republiky v obratnosti či pohybové koordinaci a také ve zvládání různých basketbalových dovedností.

V pocovidovém období sklízíme negativní dopady distanční výuky a přetržka v kontinuitě činnosti zájmových kroužků ovlivnila zájem dětí, u sportovních kroužků zejména. Sice se daří věci pomalu vracet k původnímu stavu, jde to ale obtížně a k realizaci např. dříve velice oblíbených basketbalových turnajů organizovanýchu nás v Klatovech pro děti z I.stupně ZŠ by se asi našla odvaha, brzdí ji však reálné posouzení aktuálního stavu úrovně v kroužcích, kde drtivou většinu tvoří děti 1 a 2. tříd. Takový turnaj by pak byl spíše kontraproduktivní než inspirativní a motivační.

V prosinci 2022 byla ve školních basketbalových kroužcích na ZŠ Tolstého, Čapkova a Plánická zorganizována kreslířská  soutěž, kde děti kreslily co se jim na basketbalovém kroužku nejvíc líbí. Soutěž se setkala mezi dětmi s nebývale velkou odezvou. Informace o soutěži i výsledky najdete snadno na tomto webu. Pozitivní vzpomínky na v úvodu uvedenou populární soutěž, přispěly k myšlence, že určitým krokem k posílení popularity basketbalových kroužků a třeba i k opětnému návratu k organizaci školních turnajů by mohla být obdobná soutěž organizovaná v lokálním měřítku. Do ní  by se mohly přihlásit nejen školní basketbalové kroužky, ale i  třídy I. stupně ZŠ z Klatov a okolí, tedy z Janovic n. Ú., Měčína, Nýrska či Švihova. A není důvod nezapojit do ní i děvčata a chlapce z basketbalových přípravek, stejně jako těch, kteří tvoří personální základ skupin U11 a U10 v rámci našeho klubu.

Ve všech 4 klatovských školách i dalších uvedených ZŠ jsou příhodné podmínky k zapojení do soutěže. V BK Klatovy jsme optimisté, našli jsme pozitivní odezvu i u vedení města  a věříme, že se mezi učiteli tělesné výchovy na I. stupni najdou lidé, které soutěž osloví, věnují ji na hodinách tělesné výchovy čas a dají tak svým žákům možnost pocítit soutěživost a čest reprezentovat školu, kterou navštěvují.

Věříme, že nezbytná vstřícnost přijde i od vedení škol, která v rámci svého kompetenčního rozsahu zapojení svých škol do soutěže prosadí.

Vše k soutěži, která odstartuje dnem 1.února je, od Propozic soutěže, zadání první „únorové“ soutěžní disciplíny a přihlášek, rozesláno na základní školy v klatovském regionu, na vedoucí školních kroužků a trenéry těch nejmenších dětí. Jako pořadatelé nevylučujeme ani možnou účast dětí z jiných sportů (fotbal, volejbal, atletika …atd.), pro které může být účast v soutěži zajímavým zpestřením „zimní přípravy“ v tělocvičně. Na přelomu února a března bude provedeno vyhodnocení únorové disciplíny a budou vyhlášeny nejlepší skupiny jednotlivých kategorií. Současně bude účastníkům předáno zadání druhé, tedy březnové disciplíny.

Podrobnější informace můžete získat zde:

Ing.Jindřich Svojanovský

hlavní trenér BK Klatovy

a organizátor soutěže

tel. 724369038

mail: jindra.svojan@seznam.cz

Hledáme dobrovolníky Easter cup 2023