Dovednostní soutěž – ceny za únor putují k oceněným

Jindřich Svojanovský, 16.3.2023
Ze třídy 1.A na ZŠ Plánická se do plnění únorové disciplíny zapojilo 22 dětí.
Ze třídy 1.A na ZŠ Plánická se do plnění únorové disciplíny zapojilo 22 dětí.

S výsledky Dovednostně-pohybové soutěže za měsíc únor jste již byli podrobně seznámeni zde: https://www.basketbal-klatovy.cz/novinky/soutez-dovednosti-v-unoru-ovladla-ucasti-svych-59-zaku-zs-planicka--3404 . I když jarní prázdniny poněkud oddálily předání cen těm nejlepším v každé kategorii, lze konstatovat, že v tomto poprázdninovém týdnu již byla cenami, které máme pro děti jak díky patronovi celé soutěže městu Klatovy, tak pak i dalším jako jsou společnosti BARENTZ, ČEZ  nebo Horská služba, odměněna více než polovina dětí, které se v únorové disciplíně umístily na 1 -3.místě.

Dnes přinášíme fotoreportáž ze slavnostního aktu ze ZŠ Plánická. Ony to byly ve skutečnosti akty dva neboť vedení školy uchopilo  pomyslný „provaz dovednostní soutěže“ za ten správný konec a do soutěže, již od jejího únorového zahájení, zatím jako jediná ZŠ, vyslalo hned dva třídní kolektivy a to do kategorií Koťata a Hříbata. A je skvělé, že tento aktivní přístup nakonec přinesl také své ovoce. Z 6 cen vyčleněných pro děti z 1.tříd hned polovina putovala na Plánickou a stejně tomu bylo i u dětí navštěvujících 2.třídy.

Ing.Svojanovský, organizátor soutěže: „Ceny 3 nejúspěšnějším děvčatům a 3 nejúspěšnějším chlapcům v každé ze tří věkových kategorií jsou již z poloviny předány, zbývající obdrží úspěšní jedinci na začátku příštího týdne. Není třeba zdůrazňovat, že i z drobných cen mají děti radost a motivují je k nácviku březnové soutěžní disciplíny. Rozhoně nelze nevidět, že se tak zvyšuje zájem všech soutěžících o basketbal jako takový a sport vůbec, což je pravý opak toho, co se dělo v nedávné covidové době. Jak pro Klatovy, které mají podporu sportu jako jednu z hlavních priorit, tak i pro klatovské  sportovní kluby, a ten basketbalový zejména, je to jednoznačně pozitivní zjištění. Soutěž je stále otevřená i pro nové zájemce, tedy jak třídní kolektivy, tak i sportovní kroužky či týmy i z jiných sportů.“

Aktuálně již soutěžící skupiny, které v únoru reprezentovalo celkem 104 dětí, u kterých byl naměřen čas při plnění soutěžní disciplíny, nacvičují březnovou disciplínu. Ta ukáže, jak děti zvládají přihrávání a chytání míče. Pro maximální srovnání podmínek bude vhodné, aby hlavně u skupin, kde jsou děti z více věkových kategorií, se na příslušném plnění zadání účastnily pouze děti příslušné kategorie.