Hodnocení sezóny 2021/2022 - Basketbalové skotačení chlapců = Přípravka

Jindřich Svojanovský, 20.6.2022
Skotačení není jen o basketbalu !
Skotačení není jen o basketbalu !

Rozběhnout po 2leté pauze, kdy byly děti víc doma než  ve škole, více u počítače nebo TV než v tělocvičně či na hřišti, je možná jednoduché pro ty, kteří s tím nemají žádné zkušenosti. Ve školách, tedy v době, kdy se mohlo vyučovat, byla zastavena činnost zájmových kroužků, zejména pak těch sportovních a nad reálností představy, že se podaří dostat do našeho klubu kluky nar. 2012 a mladší, kteří nikdy nepoznali, co prezentuje pravidelné kolektivní sportování, visel velký otazník. Je třeba si uvědomit, že ve zcela jiné situaci byli trenéři již před covidem fungujících týmů, ale i když i tam získat děti zpět nebyla žádná procházka růžovým sadem.

Basketbalová družina, která zahájila svoji činnost hned v polovině května, tedy nejdřív, jak jen to šlo, byla velice důležitým prvním krokem. Děti z klatovských i mimoklatovských základních škol dostaly šanci si přijít do haly našeho klubu vyzkoušet basketbal tak, jak tomu bylo v době předcovidové. Jen s tím rozdílem, že z družiny nešly do školní tělocvičny, ale v doprovodu rodičů či prarodičů do haly na Husáku. Počet dětí sice nebyl nijak závratný, byl to však ten důležitý první krok a velmi dobré bylo, jak se později ukázalo, že byl vykonán ještě před prázdninami.

Druhým, neméně důležitým krokem bylo rozhodnutí nečekat po prázdninách na zahájení činnosti školních basketbalových kroužků, které dle osnov startují až v říjnu, ale nabídnout dětem možnost návštěv pravidelného sportování hned od prvního dne školy, tedy od 1.září. Již během srpna začala fungovat klasická názorná propagace formou informací na klubových stránkách, mailově byli osloveni rodiče děti, které před covidem navštěvovaly školní kroužky a první den školy doslova tloukly do očí přicházejícím dětem a rodičům náborové plakáty. Když pak se podařilo zapojit do náboru server www.sportvokoli.cz kde byly inzerovány pravidelné náborové pondělky, začalo vynaložené úsilí přinášet své ovoce. Vše eskalovlo, když se náš projekt objevil jako součást "Evropského týdne sportu" v druhé polovině září.

Rozjelo se BASKETBALOVÉ SKOTAČENÍ. Přicházeli na něj rodiče se svými syny a většinou zůstávali, aby mohli sledovat, co že tento projekt vlastně prezentuje. Asi odcházeli i příjemně překvapeni neboť postupem času počet chlapců navštěvujících pravidelně v pondělí od 15,00 do 16,30 halu na Husáku rostl. K 1.lednu 2022 byl učiněn další, v pořadí již třetí krok. Jednak se k pondělním schůzkám přidaly ve stejném čase i schůzky středeční a obsahově se začaly zvýrazňovat  basketbalové prvky. Někteří chlapci  zůstali u pondělních návštěv, někteří začali chodit jak v pondělí, tak i ve středu a další, kteří nemohli doposud chodit kvůli jiným aktivitám v pondělí, začali chodit ve středu. Basketbalové skotačení se proměnilo v klasickou klubovou basketbalovou přípravku. V květnu již pravidelně navštěvovalo přípravku 17 chlapců.

Posledním krokem, který byl učiněn v druhé polovině května byla změna trenéra přípravky. Té se v plném rozsahu ujal zkušený trenér pan Pavel Naď, který se s chlapci schází ve středu a v pátek v časech, které mu umožňuje jeho pracovní doba. Zásah do zaběhnutého režimu sice zapřičinil, že někteří chlapci přestali chodit, příčinou byly především jiné sportovní aktivity, zejména fotbal, který se v poslední době specializuje na lanaření chlapců, kteří v basketbalové přípravce projdou základní pohybovou a obratnostní průpravou. Proto bude nutné od srpna znovu rozjet nábor se zaměřením na kluky, kteří již mají zkušenosti ze skotačení a také na chlapce nové při náboru do školních kroužků.

Fotogalerie