Nastal čas úhrady členských příspěvků ČBF.

Jindřich Svojanovský, 17.5.2022

Jak možná řada lidí, kteří se věnují basketbalu v různých funkcích  či jsou jeho fanoušky, protože basketbal někdy hráli či ho dnes hrají jejich děti, ani neví, že dnem 16.5. příslušného roku startuje vždy nová basketbalová sezóna. V našem letošním případě tedy sezóna s označením 2022/2023.

Pamětníci si jistě rozpomenou na placení členských známek, které se pak vylepovaly do členského průkazu ČSTV. Dnešní praxe v digitálním světě má podobu elektronické evidence, která je k těm, kteří nemají zaplaceno zcela neúprostná. (Podrobné informace o členských příspěvcích ČBF najdete zde: https://cbf.cz.basketball/clenske-prispevky/p59 ).

„Neúprosnost“ spočívá především v tom, že kterýkoli řádný člen, a sem patří jak hráčky a hráči, ale rovněž trenéři, rozhodčí, funkcionáři, komisaři utkání atd. nemůže svoji činnost oficiálně vykonávat, když nemá uhrazeny členské příspěvky na příslušnou sezónu. V případě hráčů, hráček, trenérů a jejich asistentů je praxe taková, že ti, kteří nemají zaplaceno sice zůstávají v příslušném seznamu, který slouží k výběru pro sestavení „soupisky týmu“, pokud však nemají zaplaceno, pak jsou elektronicky blokováni a na soupisku nemohou být zařazeni. A k utkání mohou nastoupit pouze hráči či hráčky uvedení na soupisce, stejně jako tým může vést pouze trenér uvedený na soupisce.

Výbor BK Klatovy na svém jednání 25.4.2022 rozhodl, že pro lepší přehled a předejití případným dohadům budou členské příspěvky ČBF vybrány trenéry jednotlivých týmů v hotovosti. Výběr od trenérů, asistentů a dalších činovníků zajistí sekretářka BK. Výběr by měl proběhnout do poloviny měsíce června a následně by měla odejít na ČBF hromadná úhrada s příslušným seznamem plátců.

Výše členských příspěvků. Najdete ji na již uvedeném odkazu. Zestručnělá vypadá následně:

Dospělý (roč.nar. 2004 a starší) ………………………...  400 Kč

Mládež (roč.nar. 2005, 2006 a 2007) ………………… 200 Kč

Děti (roč.nar. 2008, 2009, 2010, 2011) ……….....  100 Kč

Děti (roč.2012 a mladší) ………………………………........     0 Kč

Vstupní členské poplatky. Vztahují se na všechny, kteří se stanou v roce 2022 novými řádnými členy a bude jim vystavena hráčská licence.

Pozn. Děti nar.2008 a mladší mají  vstupní členský poplatek ve výši 100 Kč + členský

příspěvek ve výše uvedené výši.

Nové děti nar.2005,2006 a 2007 mají vstupní členský poplatek ve výši 200 Kč +

příslušný členský příspěvek.

Ostatní noví členové roč.nar. 2004 a starší platí vstupní členský poplatek 300 Kč +

příslušný členský příspěvek.

Výbor BK tímto žádá trenéry jednotlivých týmů, aby začali pracovat na splnění úkolu výběru členských příspěvků + event. vstupních členských poplatků do poloviny června. S vybranými financemi předají sekretářce BK i příslušný seznam plátců.