RV U14 ZČ Kluci

Václav Kubát, 15.3.2023

26. - 28. 2. se ve sportovním areálu v Plzni na Prokopávce uskutečnil další navazují kemp pro vybrané kluky roč. nar. 2009 a 2010. Kluci měli naplánovaný program v podobě tréninků, regenerace, ale i třeba besedy se S. Marianem. Tréninkové jednotky byly zaměřeny na IČJ, hru 1na1, 2na2 a řešení přesilových situací. Tréninku předcházelo dobré rozcvičení a končilo se protažením a kompenzací. Kluci si mohli vyzkoušet dobré konkurenční prostředí v rámci regionálních výběrů a také se porovnat s vrstevníky. Cíl byl předat klukům co nejvíce zkušeností. Zároveň se účastníci dostávají do hledáčku pro příští výběry RVU14 (roč. nar. 2010) a pro Olympiádu dětí a mládeže v Českých Budějovicích (roč. nar. 2010 a 2009). Trenérsky byl kemp zajištěn S. Marianen (oblastní trenér pro ZČ), L. Šnoblem (BK Sokolov) a V. Kubátem (BK Klatovy).

BK Klatovy měl hráčské zastoupení v podobě: L. Petrovický, L. Toman, J. Svoboda, F. Šnejdar a F. Kinský.

Tímto přejeme klukům, aby se prosadili a dále na sobě s chutí pracovali.

Hledáme dobrovolníky Easter cup 2023