Za Mgr. Ivanem Petrů (1946 – 2022)

Stanislav Křiváček, 18.12.2022

V čtvrtek 15.12.2022 zemřel pan Mgr. Ivan Petrů. Pocházel z Plánice, kde před desítkami let založil se svým bratrem a dalšími nadšenci basketbalový oddíl. Prakticky z ničeho, bez tradic, jen a jen z nadšení pro tento sport dali na dlouhé roky základ družstvu, které se s úspěchem účastnilo oficiálních soutěží a vychovávalo mladé hráče. Dodnes se vzpomíná na legendární Vánoční turnaje, na které do Plánice jezdilo hrát i družstvo klatovských „starých pánů“ v čele s panem Zberovským a panem Smahou. Později Sokol Plánice úspěšně kooperoval s našim klubem, a to až do té míry, že někteří z hráčů v čele právě s Ivanem Petrů, přešli k nám. Z Ivana se stal náš hráč, trenér i funkcionář. V neposlední řadě se angažoval také do činnosti zdejších basketbalových veteránů.

Kromě sportu se od roku 1989 angažoval v komunální politice. Byl pravděpodobně nejznámější tváří změn v regionálním politickém systému, vykonával také funkci přednosty Okresního úřadu. Když z politiky pomalu odešel, věnoval se s rodinou vlastnímu podnikání. V poslední době už ho zrazovalo zdraví a kontakt s našim klubem udržoval jen s obtížemi.

Čest jeho památce.

Hledáme dobrovolníky Easter cup 2023