Miroslav Zberovský

(nar.1926 Ostrava, zemřel 1993 Klatovy)
Miroslav Zberovský (vpravo) jako trenér klatovských dorostenců, autor: archiv V. HegeraZasloužil se o rozvoj basketbalu v Klatovech ve druhé polovině 20. století. Přišel sem v padesátých létech jako voják, zde se oženil a založil rodinu. Protože měl zkušenosti z košíkové i z organizování sportovní činnosti a byl nadán pedagogickými schopnostmi i přirozenou autoritou, záhy vybudoval v Klatovech basketbalovou mládežnickou líheň, která existuje dodnes. Vychoval stovky mladých košíkářů, přivedl je k cenným úspěchům a připravil je do života jak po stránce sportovní ta po stránce charakterové. Kromě toho se věnoval trénování dospělých, funkcionářské práci na všech stupních tělovýchovy a sportu a zastával kromě toho odpovědné místo v zaměstnání.

 

 

Ladislav Smáha

(nar. 1928 v Klatovech)
Ladislav Smáha st.Od mládí se věnuje sportu stejně jako celá jeho rodina. Jako úspěšný a zkušený basketbalista se začal věnovat funkcionářské práci i mládeži ve zdejším oddíle. Také on vychoval množství mladých košíkářů. Obětavě jim dodnes věnuje většinu svého volného času, připravuje je s příkladnou pečlivostí po stránce teoretické i praktické a dbá na to, aby si v sobě vypěstovali charakterové zásady dobrého sportovce. Mezi basketbalovou mládeží je vysoce oblíben a má u svých svěřenců i svých trenérských kolegů velké uznání i autoritu.

 

 

Anna Červená, rozená Slámová

(nar. 1920 Švihov, zemřela 2007 Klatovy)
Anna ČervenáPo celý život měla zálibu ve sportu, závodním i rekreačním. Basketbalu se věnovala velice intenzivně, dlouho byla aktivní hráčkou TJ Klatovy a hybnou silou veškerého dění v oddíle. Ke stejné aktivitě vedla celou svoji rodinu, basketbal postupně hrály na velmi dobré úrovni všechny tři její děti. Rodinná tradice má své úspěšné pokračování, v oddíle už se objevili i její vnuci a pravnuci. Ještě před několika desítkami let si nikdo neuměl představit jakoukoli basketbalovou akci v Klatovech bez účasti paní Anny Červené a jejích rodinných příslušníků.

 

 

ing. Oldřich Vojta

(nar. 1947 Klatovy, zemřel 2009 Plzeň)
ing. Oldřich VojtaAktivní hráč z jednoho z nejúspěšnějších období mládežnického basketbalu v Klatovech. Se svými spoluhráči pod vedením trenéra Zberovského vytvořil vynikající dorostenecké družstvo, které slavilo velké úspěchy na sportovním poli a bylo uznáváno v celé Československé republice. Členové družstva zůstali v úzkém kontaktu i v dospělém věku, celé jeho jádro přešlo za vysokoškolskými studiemi do Prahy a dalo základ mužstvu Ekonom Praha. Oldřich Vojta k tomuto kolektivu stále patřil i po studiích. Nějaký čas hrál ještě v Klatovech za družstvo mužů. Pak žil sice v Plzni, ale s někdejšími spoluhráči byl v úzkém kontaktu až do nedávné doby, kdy zemřel na zákeřnou nemoc.

 

 

Kolektiv ligového družstva SK Klatovy z let 1943-1944

Družstvo se vytvořilo z klatovských sportovců, prakticky všichni pocházeli ze Sokola Klatovy. V době druhé světové války přinesli do našeho města skutečně vrcholový sport, byli spolu se Spartou, Slavií, Uncasem a dalšími známými kluby účastníky zemské ligy, tedy nejvyšší košíkářské soutěže v tehdejším státě. Těšili se proto velké vážnosti klatovské sportovní veřejnosti. Hráli ve složení Jaroslav Vondrášek, Jiří Krbec, Jan Šípek, Radoslav Panzner, Jiří Baar, Jiří Rohn, Rudolf Malíř, Miroslav Marek a Jaroslav Paveza. Rohn a Marek hráli jako dorostenci i mezinárodní zápasy za družstvo Čech. Z kolektivu už dnes nikdo nežije, nejdelšího věku se dožil v Praze ing. Jaroslav Vondrášek.

tým 1943-1944

Vondrášek, Krbec, Šípek, Panzner, Baar, Rohn, Malíř, Marek, Paveza,
Pokorný (sekretář oddílu)

 

 

ing. Václav Šindelář

(nar. 1947)
Začal hrát basketbal s partou kamarádů v útlém věku u pana Zberovského a bez přestávky se věnuje práci v oddíle dlouhé desítky roků. Nejprve jako hráč, později jako trenér a funkcionář BK Klatovy přivedl postupně k tomuto sportu i všechny tři své děti. Ty se staly stejně jako on vždy oporou týmu, za který hrály. V současné době se už věnuje basketbalu dokonce i jeho vnučka. Jen s pětiletou přestávkou, kdy na vysoké škole hrál za Ekonom Praha, prakticky denně žije klatovským basketbalem a je obětavou duší veškerého administrativně ekonomického dění v klubu.

 

 

Jana Mundlová

(nar. 1947)
Pod dívčím jménem Voldřichová začala hrát basketbal rovněž ve svém ranném mládí pod vedením pana Miroslava Zberovského. Byla vždy oporou a nejlepší střelkyní družstva žaček, dorostenek i žen. Kolem ní se tvořila různá družstva, ale ona byla vždy jejich stěžejní postavou. Zůstala klatovskému basketbalu věrná i ve svém pozdějším věku, je dlouholetou členkou výboru klubu a bez jejího aktivního zapojení se neobejde žádná větší basketbalová akce ve městě. K basketbalu postupně přivedla své syny i vnučky.

 

 

Miloslav Hodek

(nar. 1935)
Řadí se mezi nejstarší basketbalové hráče v Klatovech. Družstvo, za které v mládí hrával, zakládal s dalšími pamětníky panem Ladislavem Smáhou a s panem Ivanem Chvojkou. Jeho hlavní zásluha spočívá v tom, že 17 let působil jako předseda tehdejšího oddílu košíkové TJ Klatovy a protože se jednalo právě o dobu tzv. politické normalizace ve státě, má obrovský podíl na tom, že se basketbal v Klatovech držel stále na prvotřídní úrovni a přitahoval více a více mladých lidí do řad oddílu. Dodnes se jako divák účastní všech větších basketbalových akcí v Klatovech, přivedl k lásce k tomuto sportu i své potomky.