Přípravka ZŠ Janovice nad Úhlavou

Úterý: 13:15–14:30
Vedoucí kroužku: Petr Volmut tel. 721053126, mail: mamutp@seznam.cz

 

Školní basketbalové kroužky

Také na základních školách klatovského regionu, tedy na všech základních školách v Klatovech, na ZŠ v Janovicích n.Ú., ve Švihově a v Měčíně, organizuje BK Klatovy sportovní basketbalové kroužky.

Těch se zúčastňují zájemci z řad dětí z 1.–5.tříd. Podle počtu zájemců jsou basketbalové školní kroužky rozděleny na pokročilé a začátečníky, při nižším počtu dětí probíhají společně.

Přihlašování dětí do kroužků probíhá přes třídní učitele před začátkem školního roku. Pokud se někdo přihlásí v průběhu roku bude rovněž vítán.

Podrobnosti o fungování basketbalových kroužků na jednotlivých školách včetně kontaktů na příslušného vedoucího kroužku najdete v odkazech vpravo.