Přípravka ZŠ Plánická

O dni, čase a místě, kde bude školní basketbalový kroužek probíhat se aktuálně vedou jednání. Tradiční čas a místo muselo být uvolněno pro realizaci dalšího projektu z dílny MŠMT „Šablony“, který navazuje na řadu podobných neúspěšných projektů z minulosti.

 

Školní basketbalové kroužky

Náš klub zajišťuje na základních školách klatovského regionu sportovní basketbalové kroužky.Těch se zúčastňují zájemci z řad dětí z 1.–5.tříd. Kroužky spadají pod řízení školy v souladu se školními osnovami. Školy mají určené poplatky za činnost dětí v kroužcích.

Přihlašování dětí do kroužků probíhá přes třídní učitele před začátkem školního roku a v průběhu měsíce září. Kroužky zahajují svoji činnost od října a končí v květnu. Pokud se někdo přihlásí v průběhu roku je rovněž vítán.Podrobnosti o fungování basketbalových kroužků na jednotlivých školách včetně kontaktů na příslušného vedoucího kroužku najdete v odkazech vpravo.