Přípravka ZŠ Tolstého ul.

Každý pátek 13,35 – 14,20 ve školní tělocvičně
Vedoucí kroužku: Jindřich Svojanovský tel. 724369038, mail: jindra.svojan@seznam.cz

 

Školní basketbalové kroužky

Náš klub zajišťuje na základních školách klatovského regionu sportovní basketbalové kroužky.Těch se zúčastňují zájemci z řad dětí z 1.–5.tříd. Kroužky spadají pod řízení školy v souladu se školními osnovami. Školy mají určené poplatky za činnost dětí v kroužcích.

Přihlašování dětí do kroužků probíhá přes třídní učitele před začátkem školního roku a v průběhu měsíce září. Kroužky zahajují svoji činnost od října a končí v květnu. Pokud se někdo přihlásí v průběhu roku je rovněž vítán.Podrobnosti o fungování basketbalových kroužků na jednotlivých školách včetně kontaktů na příslušného vedoucího kroužku najdete v odkazech vpravo.