Basketbalový klub Klatovy dětem !

Jindřich Svojanovský, 5.2.2024
Květen 2023 - vítězové dovednostní soutěže dětí 1 - 5. tříd ZŠ
Květen 2023 - vítězové dovednostní soutěže dětí 1 - 5. tříd ZŠ

Na sklonku minulého týdne skončilo I. pololetí školního roku 2023/2024 a spolu s ním také první fáze činnosti školních basketbalových kroužků. I na nich se dosti znatelně podepsala doba covidová i pocovidová, ať již v podobě výrazně sníženého zájmu dětí, které si v době lockdownů ve velké většině odvykly pravidelnému pohybu, ale i rodičů, u nichž kromě řady důvodů mohou mít vliv i ty finanční. Bohužel ty tam jsou doby, kdy za úzké spolupráce našeho klubu a vedení základních škol fungovaly kroužky na všech čtyřech ZŠ v Klatovech, také ve Švihově, Janovicích či Měčíně. Loni na jaře už ještě aktivně pracovaly kroužky pouze na klatovských školách, nyní pouze na ZŠ Čapkova a ZŠ na ulici Tolstého. Na ZŠ Plánická se po více než 10 letech úspěšné činnosti nenašel pro basketbalový kroužek časový prostor, na ZŠ Masarykova, po odchodu trenérky na mateřskou dovolenou, nebyl o činnost kroužku zájem.

Nevadí, že jsme biti, hlavně že se pereme!

Nesmířili jsme se ovšem s pro nás nepochopitelným postojem a dětem ze škol, kde kroužky v tomto roce nejsou, jsme nabídli náhradní řešení v podobě středečního 1,5hodinového basketbalového skotačení v naší hale. Bohužel je velký rozdíl jít do školní tělocvičny z družiny a po skončení kroužku se vrátit zpět, než dojít do haly na Voříškově ulici.

Ano, jsme biti, ale nevzdáváme se, pereme se a věříme, že bude lépe. I tak by se dalo charakterizovat snažení našeho klubu, který v nedávné minulosti nejen zajišťoval odborné vedení kroužků na uvedených školách, ale také za spolupráce se ZŠ Plánická pravidelně pořádal zimní a jarní turnaje pro děti z I. stupně ZŠ.

Po restartu kroužků v říjnu 2022 s výrazně sníženým počtem dětí, než jsme byli zvyklí, jsme v období únor až květen 2023 uspořádali průběžnou 4měsíční Dovednostní soutěž, do které se zapojilo více než 120 klatovských školáků z 1 – 5. tříd ZŠ. Soutěž vyvrcholila velkou basketbalovou SHOW, kterou narušilo jen jediné – krásné slunečné počasí https://www.basketbal-klatovy.cz/novinky/dovednostni-show-plna-nefalsovaneho-detskeho-nadseni-3483

K letité tradici jsme se přihlásili ale i uspořádáním turnaje. Ten se sice předcovidové úrovni nepřiblížil, byl však „první vlaštovkou“

https://www.basketbal-klatovy.cz/novinky/nadsene-deti-=-ziva-voda-pro-navrat-k-tradici-turnaju-zs-3462

Pereme se dál a přilétají nové vlaštovky !

Výsledkem je středa 7.2., kdy se v naší hale setkají od 8,20 hod děti ze všech 4 základních škol z Klatov !!! Proč hned 3 vykřičníky?  No především proto, že už fakt, že o DOPOLEDNE S BK KLATOVY projevily zájem všechny klatovské ZŠ považujeme za úspěch našeho snažení. Pro děti máme připraven jak turnaj podle minižákovských pravidel, kde očekáváme start těch dětí, které se již basketbalu nějaký čas věnují, dostane se ale i na ty děti, které se zatím učí první písmenka basketbalové abecedy v podobě soutěže trojic na 1 koš a všichni se pak zapojí ve svých věkových kategoriích do dovednostní soutěže.

SRDEČNĚ ZVEME na basketbalové dopoledne jak rodiče, tak i další rodinné příslušníky zúčastněných dětí. Mohou přijít a získat informace o možnostech sportování svých dětí v BK Klatovy i rodiče dětí, které škola na akci nenominovala. Pozor – doporučujeme si vzít přezůvky.

Ti rodiče, kteří nebudou mít možnost osobní návštěvy, se mohou s žádostí o informace přihlásit mailem u hlavního trenéra BK Klatovy Ing.Svojanovského ( jindra.svojan@seznam.cz).  A to jak ve věci dívek, tak i chlapců.