Děti kreslily basketbal !

Jindřich Svojanovský, 19.12.2022
Vítězný obrázek z kat. 1.tříd
Vítězný obrázek z kat. 1.tříd

V loňském předvánočním čase nebyly počty dětí ve školních basketbalových kroužcích zdaleka tak velké, jako je tomu letos. Doznívalo tvrdé covidové zákazové období a začínala nabývat na síle varianta omikron.

Vše odstartovala dívenka, která mi přinesla někdy během prvního adventního týdne na kroužek nakreslený obrázek. Do Vánoc se pak přidaly i některé další děti a tak na sebe článek (  https://www.basketbal-klatovy.cz/novinky/v-detech-je-nase-budoucnost-3127 ) nedal dlouho čekat.

Letos mi přibyla k ZŠ Plánické a Tolstého i ZŠ Čapkova a děti basketbalový pohyb a hry s tím spojené od populárních „rybiček“ až třeba po „driblinkový sprint“ milují. A protože i letos se začaly postupně objevovat obrázky, myšlenka na uspořádání „Vánoční obrázkové soutěže“ byla na světě.

A jaká by to byla soutěž bez první ceny! Najít v pytli pěkného plyšáka zase nebyl tak velký problém. Ten nastal až v okamžiku, kdy své obrázky  přineslo, i přes poměrně velkou nemocnost, která zasáhla řadu klatovských dětí, 29 dětí. Od těch nejmenších prvňáčků, skálopevně přesvědčených, že právě ten jejich obrázek bude vyhodnocen jako nejlepší, až po děvčata i chlapce ze 4tých a 5tých tříd.

Dojít k výsledku v podobě nalezení nejlepšího obrázku  nebylo vůbec jednoduché. Trošku nám usnadnilo rozhodování, když jsme rozdělili děti do dvou věkových kategorií a z každé z nich jsme již snázeji určili ten, jehož autorovi připadne plyšák. Když už jsme měli jednoho, tak opatřit i druhého zase nebyl takový problém. Sami můžete v níže uvedené obrázkové galerii zhodnotit, zda jsme vybrali správně. Pokud ano, pak nás hodnotitele, to bude těšit, pokud ne, tak už se s tím stejně nedá nic dělat 😊.

Vítězný obrázek v mladší kategorii prvních tříd je uveden v přiložené fotogalerii hned první a velice snadno lze identifikovat i vítěze, kterým je žák 1.A ZŠ Plánická  Matyáš Čada. Jak jsem teď zjistil, Matyáš oslaví ještě do konce roku své 7mé narozeniny!

A hned druhý obrázek v galerii, je ten vítězný ve starší kategorii. Jeho autorka je žačka 2.B rovněž ze ZŠ Plánická 9letá Tereza Adéla Seidlová. Vítězům, tedy jak Matyášovi, tak i Tereze Adéle tímto blahopřejeme !!! V úterý 10.1., tedy v prvním sudém úterý roku 2023 bude školní basketbalový kroužek na Plánické opravdu slavnostní neboť bude spojen s předáváním plyšáků oběma vítězům.

Děti ze ZŠ Tolstého, ZŠ Čapkova a ani ze ZŠ Masarykova ale nemusí zoufat. Pozitivní myšlenky generují myšlenky další a brzo nabídneme dětem ze všech 4 klatovských ZŠ soutěž, ve které budou na dálku soupeřit dívčí a chlapecké týmy rozdělené podle věku v různých basketbalových dovednostech. A protože mě nenapadá nic lepšího, než co už jsem napsal do závěru článku s obrázky loni, jen to zopakuji …. V dětech je naše budoucnost!

Hledáme dobrovolníky Easter cup 2023