„Tradiční“ Poslední koš vybočil z tradice.

Jindřich Svojanovský, 25.6.2022
Přetahovaná byla doménou dívek U12, chlapci U14/U15 se dali na rugby bez pravidel.
Přetahovaná byla doménou dívek U12, chlapci U14/U15 se dali na rugby bez pravidel.

Několikanásobné opakování rok co rok na sklonku měsíce června založilo tradici. A dobrá tradice by měla být ctěna a vážena, třeba už jen proto, že ji nedokázal zlikvidovat ani covid, navzdory kterému jsme se sešli v červnu 2021

https://www.basketbal-klatovy.cz/novinky/posledni-kos-letos-hodne-netradicne-%E2%80%93-v-duchu-kdyby-a-beach-3063 a také v červnu 2020, kdy to nebyl covid, který nás vyhnal domů, ale  ….. 😊 ….více zde:

https://www.basketbal-klatovy.cz/novinky/posledni-kos-sezony-2893 .

 

Pro ty, kteří si neotevřeli články o tradici Posledního koše z roku 2021 a 2020 si dovolím ocitovat úvod z loňska:

Ctíme-li národní tradice, posilujeme národní hrdost a vztah našich lidí k zemi, kde žijí. Ctíme-li klubové tradice, posilujeme pozitivní vztah našich členů k našemu klubu a ke sportu jako takovému.

Napíšu to rovnou. Letos mě bylo na „Posledním koši“ hodně smutno. Smutno z toho, jak nadšení pro věc a obětavá práce několika nadšenců či spíše nadšenkyň, nenachází u velké části našeho klubu ani krapet uznání.  A to jde o práci, za kterou nejsou žádné finanční prebendy,  ale která přináší jen a pouze plno starostí, aby všechno dopadlo jak má a aby nejen děti, ale i ti v dorosteneckém věku a také dospělí, odcházeli z klubové akce spokojeni s pocitem, že patří k početné  klatovské basketbalové rodině, ke klubu, který je jednoznačně nejúspěšnějším z kolektivních sportů v Klatovech. Ano, bylo mi smutno, že z té deklarované „početné rodiny“ se řada těch, kteří by měli tvořit pevný základ účelu, kvůli kterému se Poslední koš organizuje, ani nedostavila. Nebo že by děti z dívčí a chlapecké basketbalové přípravky, početně zastoupené týmy dívek U12 a U14, chlapců U13 a U14 i slečen U15 a U17 nebyly pro absentující  „dostatečně na úrovni“?  A nebo jsem již stařecky natolik dementní, že se domnívám, že pokud se chce někdo domáhat práv, které v rámci klubu má každý člen či tým, tak si musí být současně vědom, že s právy jdou ruku v ruce i povinnosti a zodpovědnost každého člena či týmu. A nejde jen o účast na klubovém loučení se sezónou, ale současně třeba i o včasné vyrovnávání závazků vůči klubu, plnění úkolů přicházejících z jednání výkonného výboru BK a také i respektování jeho rozhodnutí, prostě běžné lidské vědomí, že kompetence a zodpovědnost jsou spojité nádoby.

„Neptej se, co může udělat tvůj klub pro tebe. Ptej se, co ty můžeš udělat pro svůj klub.“ Dovolil jsem si mírně parafrázovat slova J.F.Kennedyho (pro ty mladší viz Wikipedie). Všichni jsou si vědomi, že náš BK, stejně jako ostatní sportovní kluby v ČR a nejen ty basketbalové, čeká složité období spojené s nedostatkem financí. Všechny naše týmy logicky natahují ruku a očekávají, že je BK v sezóně plně zabezpečí. Jak to udělá je nezajímá. Na straně druhé, vždy na to na jednání výboru upozorňoval člen výboru Ing.Hřebík, stejné právo na financování požadují i týmy o jejichž existenci, tedy činnosti a výsledcích, není během celé sezóny na klubových internetových stránkách sebemenší zmínka !!?? Jak mají sponzoři vědět, že  tyto týmy vlastně  existují ??? Jak má vedení klubu podporovat ty, kteří např. v souvislosti s Posledním košem dostali od výboru BK za úkol vypracovat a na klubových stránkách zveřejnit hodnocení příslušného týmu v sezóně 2021/2022, aby se s ním mohla členská základna seznámit ještě před čtvrtečním podvečerem a kteří úkol výboru ignorovali a na Posledním koši se ani neukázali?  A takových příkladů, kdy úkoly dané výborem zůstávají pouze řádkem v mailu, je spousta. A tak se mě nedivte, že mě bylo na Posledním koši smutno.

Přeji všem, pro které platí slova JFK obsažená nejen v první a také druhé větě, krásné léto. A v srpnu plni sil znovu do práce. 😊.