Pravidla

1. Věkové vymezení

Do kategorie mladších minižákyň patří hráčky narozené 1.1.2006 a mladší

2. Výška košů

V kategorii mladších minižákyň je výška obroučky nad zemí 260 cm.

3. Velikost míčů

Ve všech kategoriích minibasketbalu je určena velikost míče č.5. Obvod míče nesmí být menší než 68 a větší než 73 cm a váha nesmí být menší než 450 a větší než 500 g.

4. Hrací doba

Ve všech kategoriích minibasketbalu je hrací doba 4 x 8 minut čistého času.

5. Střídání

5.1. Ve všech kategoriích minižactva může každý hráč nastoupit pouze ve dvou čtvrtinách utkání. V každé čtvrtině označí zapisovatel zřetelně nastoupení do hry u každého hráče v zápise o utkání. Trenér družstva A dává tuto informaci zapisovateli vždy jako první.

5.2. V případě, že družstvo má k dispozici již jen deset hráčů ke hře a dojde k povinnému střídání nebo ke zranění v první, druhé nebo třetí čtvrtině utkání, je povoleno trenérovi družstva buď střídat podle čl. 5.1. nebo dohrát tuto čtvrtinu s nižším počtem hráčů.

6. Osobní obrana

6.1. Ve všech kategoriích minižactva jsou družstva povinna uplatňovat osobní obranu po celou dobu utkání. V případě pochybnosti o dodržování tohoto ustanovení předloží namítající strana důkazy komisi mládeže, která posoudí dodržování tohoto metodického předpisu a případně vyvodí vůči klubu (trenérovi) závěry. Z porušení tohoto ustanovení nemohou být vyvozeny hrací důsledky.

6.2. Pravidlo obranných 3 vteřin

  • platí, pokud je míč v přední části hřiště družstva majícího míč pod kontrolou.
  • Obránce nesmí stát ve vymezeném území pod svým košem sám déle než tři vteřiny, pokud nemá na dosah délky jedné paže svého útočníka nebo pokud míč není ve vymezeném území.
  • Porušení tohoto pravidla je přestupkem, který se bude trestat střelbou jednoho trestného hodu a následným vyhazováním ze zámezí.
  • Střelce trestného hodu určí trenér družstva a musí to být hráč, který byl v době přestupku na hřišti.
    V zápise se trestný hod nezaznamenává obloučkem, ale ostrou svorkou na rozdíl od normální evidence trestných hodů.

 

7. Používání clon

V kategorii mladších minižákyň je zakázáno clonění. Porušení tohoto pravidla se bude posuzovat jako útočný faul a stejně bude i trestáno.

8. Další ustanovení

8.1. Počet členů družstva
Každé družstvo může být složeno nejvýše z 15 hráčů. Všichni tito hráči mohou nastoupit k utkání v souladu s pravidlem 5.1.

8.2. Koš ze vzdálenosti větší než 6,75 m
V kategorii mladších minižákyň se střelba z tříbodové vzdálenosti hodnotí dvěma body.

(a) Při osobní chybě proti hráči střílejícímu ze vzdálenosti za čarou 6,75 m jsou soupeři přiznány dva trestné hody.

8.3. Prodloužení
(a) V případě nerozhodného výsledku na konci čtvrté čtvrtiny utkání se zápas prodlužuje tolikrát o 5 minut, než padne rozhodnutí.

(b) Pro sestavu v prodloužení neplatí omezení čl. 5.1.

8.4. Čára trestného hodu
V kategorii nejmladšího a mladšího minižactva je vzdálenost čáry trestného hodu od desky 380 cm od koncové čáry.

8.5. Zápis o utkání
V utkáních minibasketbalu se používá “Zápis o utkání v minibasketbalu“.

Ve všech ostatních případech se neliší Pravidla minibasketbalu od Pravidel basketbalu, používaných v aktuálním období v soutěžích ČBF.

 

Pravidla minibasketbalu ke stažení na webu ČAMB

Hlavní partneři Národního finále

PEAK           basketking.cz

Partneři Národního finále

BK Klatovy
Voříškova 715
339 01, Klatovy 3
IČ: 22850490
č.ú.: 241338205/0300 ČSOB Klatovy
www.basketbal-klatovy.cz
BK.Klatovy@seznam.cz
©2013 BK Klatovy