BK Klatovy

Adresa: Voříškova 715, Klatovy 3, 339 01

IČ: 22850490

Číslo účtu: 241338205/0300 ČSOB Klatovy

email: BK.Klatovy@seznam.cz

Výbor oddílu

Předseda výboru: Ing. Stanislav Křiváček
Místopředseda výboru: Květa Kohoutová
Členové výboru: Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Lumír Hřebík
Ing. Václav Šindelář
JUDr. František Steidl
Jana Mundlová
Ing.Jindřich Schovanec
Zdeněk Chalupecký
Radek Flaisig
   
Hlavní trenér: Ing.Jindřich Svojanovský
Organizační pracovníci:
ženské i mužské složky:Kristýna Bernklauová (Kristin05@seznam.cz)
Úrazová pojistka ČOV:
pojišťovna: POJIŠŤOVNA VZP, a. s.
číslo pojistky: 1310001770 - více informací zde

Historie klatovského basketbalu

(podle materiálů Ladislava Smáhy)

První zmínky o basketbalu v našem městě se tradují zhruba z let 1923-1924. Na půdě zdejšího Sokola se v rámci určité specializace začali mladí atleti věnovat také tomuto sportu, i když téměř živelně a bez hlubší znalosti pravidel. Přesto až do roku 1928 existovalo sokolské družstvo, které se zúčastnilo i sportovní části 8. všesokolského sletu v Praze v roce 1926.

O organizované košíkové pak hovoříme někdy od roku 1934. V té době Klatovské listy otiskly základní popis smyslu hry. V Klatovech se postupně utvořila dvě družstva – Sokol Klatovy a Reálné gymnasium Klatovy. Jednalo se zároveň o rivaly i o přátele. Družstva si navzájem vypomáhala a v roce 1940 nakonec víceméně splynula. Pod hlavičkou Sokol Klatovy začali klatovští basketbalisté slavit první úspěchy v rámci celé republiky. V období druhé světové války hrál Sokol Klatovy první zemskou ligu, v níž působily v té době nejslavnější české kluby.

Vedle představitelů silnějšího pohlaví se v tomto sportu začaly někdy od počátku války postupně prosazovat také klatovské ženy.

U kolébky našeho sportu stáli tehdy známí klatovští sportovci Šípek, dr. Krbec, Ferus, Mařák, Vondrášek a vedle nich se prosazovali i otcové či dědečkové pozdějších klatovských hráčů – Janda, Mádle, Steidl či Kabát.

Po válce nastalo pár roků stagnace, ale přesto hra úspěšně přežívala. Na hřištích se začali objevovat další známí hráči – Ladislav Smaha starší, Červená, Smahová, Hochová (Kleinová), Seidlová , Brůha, Šmidrkal a další.

Důležitá kapitola v dějinách tohoto sportu přišla s Miroslavem Zberovským. Působil v našem městě jako voják, oženil se zde a usadil. Jako zapálený sportovec, vychovatel a funkcionář začal společně s Ladislavem Smahou organizovat basketbal na kvalitnější úrovni, zejména se zaměřením na mládež. V Klatovech tak pod jejich vlivem vyrostly celé stovky mladých košíkářů. Slavily se úspěchy v rámci celé ČSSR, mladá družstva TJ Klatovy patřila často k absolutní špičce a hráči byli nominováni do reprezentačních výběrů. U pana Zberovského vyrostli výborní basketbalisté Sýkora, P. Červený, Novotný, Šindelář, bratři Nenadálové, Hadáček, Vojta, Hřebík, Moravec, Janda, Voldřichová (Mundlová), Hřebíková (Stupková), Andrlová (Šmídová) a další. Z následujících generací jmenujme alespoň Josefa Bureše, Aušprunka, Andrleho, Salvetra, Denka, Smahu ml., Haasovou (Aušprunkovou) nebo bratry Johánkovy, a ještě o něco později nejvíce vynikali na českých palubovkách v dresu TJ Klatovy zejména Adamec, Novák nebo Bureš Jiří.

Mnozí odchovanci začali v duchu zásad pana Zberovského rovněž trénovat mládež a tak z klatovské palubovky vzešli v posledních létech opět v celostátním měřítku úspěšná družstva a výteční prvoligoví hráči a reprezentanti jako je Prach, Šindelářová, Kuneš, Aušprunk mladší, Luňák atd.

Po smrti M. Zberovského se po krátkém přechodném období ujal vůdčí role ing. Stanislav Křiváček, rovněž jeden z jeho odchovanců. Dál se pod jeho vedením zkvalitnila organizační stránka činnosti, rozrostl se počet mládežnických družstev a v neposlední době byl založen Basketbalový klub Klatovy, který jako samostatný právní subjekt přestal být složkou TJ Klatovy.

Síň slávy

Miroslav Zberovský

(nar.1926 Ostrava, zemřel 1993 Klatovy)
Miroslav Zberovský (vpravo) jako trenér klatovských dorostenců, autor: archiv V. HegeraZasloužil se o rozvoj basketbalu v Klatovech ve druhé polovině 20. století. Přišel sem v padesátých létech jako voják, zde se oženil a založil rodinu. Protože měl zkušenosti z košíkové i z organizování sportovní činnosti a byl nadán pedagogickými schopnostmi i přirozenou autoritou, záhy vybudoval v Klatovech basketbalovou mládežnickou líheň, která existuje dodnes. Vychoval stovky mladých košíkářů, přivedl je k cenným úspěchům a připravil je do života jak po stránce sportovní ta po stránce charakterové. Kromě toho se věnoval trénování dospělých, funkcionářské práci na všech stupních tělovýchovy a sportu a zastával kromě toho odpovědné místo v zaměstnání.

 

 

Ladislav Smáha

(nar. 1928 v Klatovech)
Ladislav Smáha st.Od mládí se věnuje sportu stejně jako celá jeho rodina. Jako úspěšný a zkušený basketbalista se začal věnovat funkcionářské práci i mládeži ve zdejším oddíle. Také on vychoval množství mladých košíkářů. Obětavě jim dodnes věnuje většinu svého volného času, připravuje je s příkladnou pečlivostí po stránce teoretické i praktické a dbá na to, aby si v sobě vypěstovali charakterové zásady dobrého sportovce. Mezi basketbalovou mládeží je vysoce oblíben a má u svých svěřenců i svých trenérských kolegů velké uznání i autoritu.

 

 

Anna Červená, rozená Slámová

(nar. 1920 Švihov, zemřela 2007 Klatovy)
Anna ČervenáPo celý život měla zálibu ve sportu, závodním i rekreačním. Basketbalu se věnovala velice intenzivně, dlouho byla aktivní hráčkou TJ Klatovy a hybnou silou veškerého dění v oddíle. Ke stejné aktivitě vedla celou svoji rodinu, basketbal postupně hrály na velmi dobré úrovni všechny tři její děti. Rodinná tradice má své úspěšné pokračování, v oddíle už se objevili i její vnuci a pravnuci. Ještě před několika desítkami let si nikdo neuměl představit jakoukoli basketbalovou akci v Klatovech bez účasti paní Anny Červené a jejích rodinných příslušníků.

 

 

ing. Oldřich Vojta

(nar. 1947 Klatovy, zemřel 2009 Plzeň)
ing. Oldřich VojtaAktivní hráč z jednoho z nejúspěšnějších období mládežnického basketbalu v Klatovech. Se svými spoluhráči pod vedením trenéra Zberovského vytvořil vynikající dorostenecké družstvo, které slavilo velké úspěchy na sportovním poli a bylo uznáváno v celé Československé republice. Členové družstva zůstali v úzkém kontaktu i v dospělém věku, celé jeho jádro přešlo za vysokoškolskými studiemi do Prahy a dalo základ mužstvu Ekonom Praha. Oldřich Vojta k tomuto kolektivu stále patřil i po studiích. Nějaký čas hrál ještě v Klatovech za družstvo mužů. Pak žil sice v Plzni, ale s někdejšími spoluhráči byl v úzkém kontaktu až do nedávné doby, kdy zemřel na zákeřnou nemoc.

 

 

Kolektiv ligového družstva SK Klatovy z let 1943-1944

Družstvo se vytvořilo z klatovských sportovců, prakticky všichni pocházeli ze Sokola Klatovy. V době druhé světové války přinesli do našeho města skutečně vrcholový sport, byli spolu se Spartou, Slavií, Uncasem a dalšími známými kluby účastníky zemské ligy, tedy nejvyšší košíkářské soutěže v tehdejším státě. Těšili se proto velké vážnosti klatovské sportovní veřejnosti. Hráli ve složení Jaroslav Vondrášek, Jiří Krbec, Jan Šípek, Radoslav Panzner, Jiří Baar, Jiří Rohn, Rudolf Malíř, Miroslav Marek a Jaroslav Paveza. Rohn a Marek hráli jako dorostenci i mezinárodní zápasy za družstvo Čech. Z kolektivu už dnes nikdo nežije, nejdelšího věku se dožil v Praze ing. Jaroslav Vondrášek.

tým 1943-1944

Vondrášek, Krbec, Šípek, Panzner, Baar, Rohn, Malíř, Marek, Paveza,
Pokorný (sekretář oddílu)

 

 

ing. Václav Šindelář

(nar. 1947)
Začal hrát basketbal s partou kamarádů v útlém věku u pana Zberovského a bez přestávky se věnuje práci v oddíle dlouhé desítky roků. Nejprve jako hráč, později jako trenér a funkcionář BK Klatovy přivedl postupně k tomuto sportu i všechny tři své děti. Ty se staly stejně jako on vždy oporou týmu, za který hrály. V současné době se už věnuje basketbalu dokonce i jeho vnučka. Jen s pětiletou přestávkou, kdy na vysoké škole hrál za Ekonom Praha, prakticky denně žije klatovským basketbalem a je obětavou duší veškerého administrativně ekonomického dění v klubu.

 

 

Jana Mundlová

(nar. 1947)
Pod dívčím jménem Voldřichová začala hrát basketbal rovněž ve svém ranném mládí pod vedením pana Miroslava Zberovského. Byla vždy oporou a nejlepší střelkyní družstva žaček, dorostenek i žen. Kolem ní se tvořila různá družstva, ale ona byla vždy jejich stěžejní postavou. Zůstala klatovskému basketbalu věrná i ve svém pozdějším věku, je dlouholetou členkou výboru klubu a bez jejího aktivního zapojení se neobejde žádná větší basketbalová akce ve městě. K basketbalu postupně přivedla své syny i vnučky.

 

 

Miloslav Hodek

(nar. 1935)
Řadí se mezi nejstarší basketbalové hráče v Klatovech. Družstvo, za které v mládí hrával, zakládal s dalšími pamětníky panem Ladislavem Smáhou a s panem Ivanem Chvojkou. Jeho hlavní zásluha spočívá v tom, že 17 let působil jako předseda tehdejšího oddílu košíkové TJ Klatovy a protože se jednalo právě o dobu tzv. politické normalizace ve státě, má obrovský podíl na tom, že se basketbal v Klatovech držel stále na prvotřídní úrovni a přitahoval více a více mladých lidí do řad oddílu. Dodnes se jako divák účastní všech větších basketbalových akcí v Klatovech, přivedl k lásce k tomuto sportu i své potomky.

 

 

Haly

Hala BK Klatovy
Voříškova 715, Klatovy 3, 33901
49°23′52.222″ N, 13°17′11.234″ E - [ukázat v mapě]
CMS Klatovy
U Elektrárny 917, Klatovy, 33901
+49° 23' 18.81", +13° 16' 40.77" - [ukázat v mapě]
SPŠS Klatovy
Nábřeží kpt. Nálepky 362/III, Klatovy, 33901
49°24′4.309″ N, 13°17′6.602″ E - [ukázat v mapě]
ZŠ Plánická
Studentská 624, Klatovy, 33901
49°23′36.486″ N, 13°18′10.674″ E - [ukázat v mapě]
ZŠ Masarykova
Národních mučedníků 185/IV, Klatovy, 33901
49°23′23.762″ N, 13°17′59.783″ E - [ukázat v mapě]
SEŠ Klatovy
Hálkova ulice, Klatovy, 33901
49°23′50.418″ N, 13°18′15.553″ E - [ukázat v mapě]
Městská hala
Čapkova 136, Klatovy, 33901
49°23′47.154″ N, 13°18′27.077″ E - [ukázat v mapě]

Soubory ke stažení

Logo BK Klatovy
Rozpis tréninků

Veřejná zakázka

Písemná zpráva o veřejné zakázce

Výbor BK, 20.7.2013

Protokol o otevírání obálek

Výbor BK, 9.7.2013

Výzva o zahájení zadávacího řízení

Výbor BK, 14.6.2013

Hlavní partneři BK Klatovy

     

Lesní stavby, s.r.o. FINAL KOM s.r.o. BARENTZ DRAGON PRESS s.r.o. Elektro Efekt s.r.o. Atelier U5 s.r.o. Pekárny a Cukrárny Klatovy Auto Nejdl Silnice Klatovy a.s.


Partneři BK Klatovy

ESIO s.r.o. VK VACOVSKÝ GROUP s.r.o. GTBC CZ s.r.o. INOX KT s.r.o. Vaněk Welding s.r.o. AND1 basketking.cz Řeznictví a uzenářství Herejk Apartmány Bašta Sušice Greiner Penzion Arberwald - Woodpecker House Restaurant ELEKTRO market Klatovy Eurovia Cs, A.s., Oblast Čechy Západ Lactalis CZ - Mlékárna Klatovy

Mediální partneři BK Klatovy

ŠumavaNET.CZ FILMpro Klatovský deník
BK Klatovy
Voříškova 715
339 01, Klatovy 3
IČ: 22850490
č.ú.: 241338205/0300 ČSOB Klatovy
www.basketbal-klatovy.cz
BK.Klatovy@seznam.cz
©2013 BK Klatovy

Administrace