Co je Erasmus+

Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě.

Jeho rozpočet činí kolem 26,2 miliardy eur. To je ve srovnání s předchozím programem na období 2014-2020 téměř dvojnásobná částka.

Program na období 2021-2027 klade silný důraz na otázky sociálního začleňování, na zelenou a digitální transformaci a podporu účasti mladých lidí na demokratickém procesu.

Podporuje priority a činnosti stanovené v zájmu vytvoření Evropského prostoru vzdělávání, v Akčním plánu digitálního vzdělávání a v Evropské agendě dovedností. Program rovněž

  • podporuje evropský pilíř sociálních práv
  • provádí strategii EU pro mládež na období 2019-2027
  • rozvíjí evropský rozměr v oblasti sportu

Program Erasmus+ nabízí příležitosti k mobilitě a spolupráci v těchto oblastech:

  • vysokoškolské vzdělávání
  • odborné vzdělávání a příprava
  • školní vzdělávání( včetně předškolního vzdělávání a péče)
  • vzdělávání dospělých
  • mládež
  • a sport

Erasmus+ 2021-2027.PDF