Přípravky

V posledních sezónách funguje v BK Klatovy v oblasti přípravek nová koncepce. Rodiče všech talentovaných chlapců a děvčat ze školních basketbalových kroužků i děti, které vytipují trenéři našeho klubu na tradičních turnajích 1.–3. a 4.–5.tříd základních škol, které náš klub 2x do roka pořádá ve spolupráci se ZŠ Plánická, jsou osloveni hlavním trenérem klubu a je jim nabídnuta účast v klubových přípravkách.

V nich si děti po dobu 3 měsíců bez jakýchkoli finančních nákladů vyzkouší všechny taje basketbalu, rozvinou svůj pohybový talent, naučí se celou řadu specifických basketbalových dovedností, výrazně zlepší koordinaci pohybu a obratnost.

Z dosud shromážděných zkušeností již lze vyvodit, že ty děti, které začnou klubovou přípravku navštěvovat a basketbal je nepřestane bavit ani po dvou měsících, zůstanou již basketbalu věrné.

Klubové přípravky fungují 1x týdně a dívky a chlapci většinou z 1.–3.tříd ZŠ je navštěvují aniž by přestali chodit do školního kroužku. Výjimkou nejsou ani děti starší, tedy ze 4. a 5.třídy, které se v přípravce rychle naučí základní basketbalové dovednosti a potom již začnou docházet do týmu svých vrstevníků. Nutno zdůraznit, že v přípravkách sice basketbal tvoří významnou část obsahové náplně, nejsou to však klasické tréninky, ale všeobecná sportovní příprava s řadou koordinačních a obratnostních cvičení, řadou soutěží a her s cílem vštěpit dětem lásku ke sportu.

Tréninky probíhají:
Chlapci: Středa 15,00-16,30 - Hala BK Klatovy, Voříškova 715, Klatovy (za budovou SPŠ)
Děvčata: Pátek 15,00-16,30 - Hala BK Klatovy, Voříškova 715, Klatovy (za budovou SPŠ)


Přípravka chlapců U10

Má-li Vaše dcera či syn zájem, lze kdykoli v průběhu roku přijít a vyzkoušet si nezávazně pár tréninků a pak učinit rozhodnutí zda pokračovat nebo ne.

 

Školní basketbalové kroužky

Také na základních školách klatovského regionu, tedy na všech základních školách v Klatovech a ve Švihově, organizuje BK Klatovy sportovní basketbalové kroužky.

Těch se zúčastňují zájemci z řad dětí z 1.–5.tříd. Podle počtu zájemců jsou basketbalové školní kroužky rozděleny na pokročilé a začátečníky, při nižším počtu dětí probíhají společně.

Přihlašování dětí do kroužků probíhá přes třídní učitele před začátkem školního roku. Pokud se někdo přihlásí v průběhu roku bude rovněž vítán.

Podrobnosti o fungování basketbalových kroužků na jednotlivých školách včetně kontaktů na příslušného vedoucího kroužku najdete v odkazech vpravo.

 

Všichni, kteří máte zájem "dát vaši dceru či syna na basketbal", a není vůbec důležité jakého jsou věku neboť i pro ty "starší" organizujeme "přípravu starších začátečníků", můžete napsat na mail jindra.svojan@seznam.cz. Obratem vám pak budou sděleny podrobné informace.